Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print