Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΑΠΟ 26/02/2021 ΕΩΣ 25/03/2021)

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
image_print