Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (από 27/12/2022 έως 26/01/2023) προμήθειες

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print