Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
image_print