Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (από 27/01/2023 έως 26/02/2023)

Τρίτη, 4 Απριλίου 2023
image_print