Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 25/1/16 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 25/7/2016 ΕΩΣ 24/8/2016

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016
image_print