Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 25/1/16 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.3109 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 25/11/2016 ΕΩΣ 24/12/2016 ΚΑΙ ΑΠΟ 25/12/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 25/1/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print