Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ)

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print