Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
image_print