Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024
image_print