Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ Α/Α 248155 ΚΑΙ 248134)

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020
image_print