1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 8/8/2021 ΕΩΣ 8/8/2022