Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΜΒ0231,ΡΜΒ 0234, ΡΜΒ 0676, ΡΜΒ 1429, ΡΜΒ1497, ΡΜΒ 1498, ΡΜΒ 1499, ΡΜΖ0714, ΜΕ 47997, ΚΗΥ 9527

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
image_print