Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 9568 ΚΗΥ 9567 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023
image_print