Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ 9544 ΚΑΙ ΚΗΥ9569 ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ (ΝΠΔΔ)

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024
image_print