Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. 6608-113318-902

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print