Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΟΠ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
image_print