Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΟΠ Υ/Σ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print