Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020
image_print