Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ.ΑΡ.119/2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
image_print