Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <>

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
image_print