Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ”

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
image_print