Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΗΟΤΗΑΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Τ.Σ. ΚΟΙΝΟΤΗΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print