Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
image_print