ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 500,433α ΚΑΙ 111 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ