Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024
image_print