1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (ΜΕΡΟΣ)”ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ