ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ