Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΤΚ.ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ & Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
image_print