Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ – Κ. ΑΓΡΟΥ – ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
image_print