ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ”