Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ.61&218 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print