Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Τρίτη, 6 Απρίλιος 2021
image_print