ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ