Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ “ΟΛΥΜΠΙΑ”ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 118

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print