Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017
image_print