Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΙΛΗΨΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print