Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print