Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΣΤΗ

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print