Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ”ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΑ”

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
image_print