Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS”ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ.61&218 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.24302/29-4-2014 31884/12-6-2014 37091/10-7-2014

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014
image_print