1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΥΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014