Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΕΒΕΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
image_print