Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015
image_print