Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΥ 8718

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019
image_print