Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΗ ΕΝΙΣ (1) ΣΤΥΛΟΥ & ΕΝΟΣ (1) Φ.Σ. S-17

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021
image_print