Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΥΛΩΝ & ΕΝΤΕΚΑ (11) Φ.Σ. S-17 ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΟΠ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ & ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΟΠ ΣΤΟΝ Υ/Σ 3 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
image_print