Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 14/1/2017 – 27/01/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ”ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Α ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print