Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2019

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019
image_print