1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/11/16 ΕΩΣ 31/12/2016 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩ